Formica Capital är ett svenskt investmentbolag med en långsiktig ägarstrategi, ägt av familjen Olsson Eriksson. Formica Capital skapar värdetillväxt genom att vara en aktiv ägare i lönsamma och långsiktigt hållbara bolag, som har en positiv påverkan på samhället i stort.

Formica Capitals portföljbolag Cybercom publicerar hållbarhetsredovisning för 2018

Formica Capitals portföljbolag Cybercom publicerar idag sin hållbarhetsredovisning för 2018, den nionde i ordningen.

Läs som PDF

Olof Cato ny VD för Formica Capital

Formica Capitals styrelse har utsett Olof Cato till VD. Olof kommer närmast från rollen som ansvarig för de onoterade innehaven på det privatägda investmentbolaget JCE Group Aktiebolag.

Läs som PDF
Press room

Contact us

Formica Capital
Rosenlundsgatan 3
Göteborg